Historický trolejbus 15 Tr ev. č. 414 na své první zkušební jízdě mimo areál vozovny Karlov zachytil objektiv při výjezdu z odstavné komunikace v prostoru konečné Borská pole.