ČKD Tatra K2G #811 DP Ostrava linka 4
zastávka Nová huť učiliště
Ostrava, ulice Rudná