Karosa C943.1944 #1243II RZ 3AI 4265 Arriva Praha l. 165 k/s 48
zastávka Háje
Praha-Chodov, ulice U Modré školy