Autobus Irisbus Citelis zachycený v areálu garáží městských autobusů společnosti VETT.
Irisbus Citelis 12M #7035 RZ 2L3 0991 VETT
místo: garáže městských autobusů
Česká Lípa, ulice Poříční