SOR TNB 18 #3951 DP Ostrava l. 104
Ostrava-Moravská Ostrava, ulice Českobratrská