SOR TNB 18 #3951 DP Ostrava linka 104
Ostrava-Moravská Ostrava, ulice Českobratrská