Karosa C934E.1351 RZ 1Z7 2686 KRODOS BUS
zastávka Autobusové nádraží
Holešov, ulice Nádražní