Výstavba provozní budovy uprostřed tramvajové smyčky na Staré Osadě, zahájená již na podzim, byla přes zimu pozastavena. Na snímku z 11. 3. 2006 je zachyceno staveniště (vpravo) s tramvají evid. č. 1062. Foto © Ladislav Kašík.
ČKD Tatra K2P #1062 DPMB