Arriva Trnava

současný název od 12/2015
frühere Name (od 1993): SAD Trnava
frühere Name (od 1993 (jen část)): SAD Hlohovec
frühere Name (od ? (jen část)): ČSAD Hlohovec
frühere Name: ČSAD Trnava

alte Logos

frührer

12/2015 - 2017

ab 2017
Adresse: Nitrianska 5, 917 02 Trnava
Staat: Slovensko (Trnavský kraj)
web: www.sadtrnava.sk
Podnik ČSAD Trnava byl dopravním závodem 814 krajského národního podniku Československá státní automobilová doprava Bratislava podřízeného Krajskému národnímu výboru. Národní podnik ČSAD Bratislava byl v roce 1989 transformován na státní podnik a současně došlo k osamostatnění provozovny Hlohovec (nově dopravní závod 817). V roce 1993 byla po privatizaci nákladní dopravy vyčleněna autobusová doprava do nově vzniklého státního podniku Slovenská autobusová doprava Bratislava.

V roce 1996 došlo k osamostatnění dosavadních dopravních závodů do státních podniků SAD Trnava a SAD Hlohovec a v roce 2000 byly tyto podniky spolu s podniky SAD Senica (bez jeho provozovny Myjava) a SAD Piešťany sloučeny pod SAD Trnava, která byla v roce 2002 transformována na akciovou společnost.

číst dále

Fahrzeugliste

Stand der Fahrzeugliste dieses Verkehrsunternehmer
noch nicht komplett (Nebenprodukt anderen Fahrzeugliste)
Bei diesen Verkehrsunternehmer sind uns 148 Fahrzeuge Fahrzeuge bekannt, davon 122 in Besitz und 26 Leihfahrzeuge
Stand der Fahrzeugliste dieses Verkehrsunternehmer
noch nicht komplett (Nebenprodukt anderen Fahrzeugliste)
Letzte Änderung: 2. 1. 2020.
Fehler gefunden? Haben Sie etwas zu ergänzen? Schreiben Sie uns an email oder in Forum

Rychlé vyhledávání

Letze Fotos der Fahrzeuge dieses Verkehersunternehmer
weitere Fotos