Solaris Urbino 18 IV #599 Kfz.-Kennzeichen 9T9 6618 PMDP L. 30
Haltestelle Slovany
Plzeň-Slovany, Straße Slovanská alej