Haltestelle Skuherského
České Budějovice, Straße Nádražní