Haltestelle Autobusové stanoviště
Blansko, Straße Svitavská