Ort: Horácký zimní stadion
Jihlava, Straße Tolstého