schody spojující nízkopodlažní a vysokopodlažní část
Pars Nova K3R-N #1752 DPMB
Brno