detail předního tabla, klimatizace, pantografu a zrcátka
Pars Nova K3R-N #1752 DPMB