dvě první brněnské K3 vedle sebe, všimněte si rozdílu mezi skládacími spřáhly
Pars Nova K3R-N #1751 DPMB
Pars Nova K3R-N #1752 DPMB
zastávka Komín, smyčka
Brno-Komín, ulice Jundrovská