Škoda 14Tr08/6 #3230 DPMB
zastávka Černovičky
Brno-Slatina, ulice Hviezdoslavova