Škoda 03T6 #1810 DPMB
zastávka Podstránská
Brno-Slatina