Z důvodu rekonstrukce tramvajové trati a povrchu v ulici Olomoucké (1.4. – 30.6.2016) byl zaveden jednokolejný provoz. Nejdříve byla měněna kolej ve směru do centra a od 15.5.2016 probíhala výměna kolejí ve směru z centra.
Pars Nova K3R-N #1752 DPMB
zastávka Životského
Brno-Černovice, ulice Olomoucká