Posilová doprava v rámci MSV 2015.
Pars Nova K3R-N #1752 DPMB
zastávka Výstaviště, hlavní vstup
Brno-Pisárky, ulice Hlinky