Pars Nova K3R-N #1752 DPMB
zastávka Kamenolom
Brno-Komín, ulice Kníničská