zastávka Blansko, aut. st.
Blansko, ulice Nádražní