ČSAD JIHOTRANS

dřívější název: ČSAD Dopravní služby České Budějovice
dřívější název: ČSAD České Budějovice
sídlo: Pekárenská 255/77, 370 21 České Budějovice
země: Česká republika (Jihočeský kraj)
web: www.jihotrans.cz
Podnik ČSAD České Budějovice vznikl v roce 1949 jako součást národního podniku Československá automobilová doprava. Od roku 1952, kdy došlo k decentralizaci podniku ČSAD a vzniku jednotlivých krajských národních podniků, se stal jedním z dopravních závodů národního podniku Československá státní automobilová doprava České Budějovice.

V roce 1960 v souvislosti s novým krajským a okresním členěním ČSSR vznikl samostatný národní podnik Československá státní automobilová doprava České Budějovice podřízený Okresnímu národnímu výboru a kromě hlavního závodu v Českých Budějovicích měl také provozovny v Trhových Svinech a v Týně nad Vltavou. Od roku 1963 byl podnik dopravním závodem 201 krajského národního podniku Československá státní automobilová doprava České Budějovice podřízeného Krajskému národnímu výboru. Národní podnik ČSAD České Budějovice byl v roce 1989 transformován na státní podnik.

V roce 1990 byl dosavadní dopravní závod vyčleněn do samostatného státního podniku ČSAD Dopravní služby České Budějovice, který byl v roce 1997 privatizován společností ČSAD JIHOTRANS.

Od září 2015 došlo k rozdělení společnosti na čtyři samostatné firmy, kterými jsou GW BUS, GW JIHOTRANS, GW LOGISTICS a GW DIESEL. Veškeré autobusy a výkony v osobní dopravě převzal nástupnický dopravce GW BUS.

Vozový park

Stav evidence tohoto dopravce
kompletní
O evidenci tohoto dopravce se stará
U tohoto dopravce evidujeme celkem 299 vozů, z toho 295 v majetku a 4 zapůjčených
Stav evidence tohoto dopravce
kompletní
O evidenci tohoto dopravce se stará
Poslední úprava: 6. 11. 2018.
Uvítáme jakékoliv upřesnění a doplnění. Můžete se nám ozvat na email nebo do diskusního fora.

Rychlé vyhledávání

Poslední fotky vozů dopravce
náhled fotky 195586 náhled fotky 195585 náhled fotky 191387 náhled fotky 190200