Arriva Trnava

dřívější název: SAD Trnava
dřívější název: SAD Hlohovec
dřívější název: ČSAD Hlohovec
dřívější název: ČSAD Trnava

starší loga

dříve

12/2015 - 2017

od 2017
sídlo: Nitrianska 5, 917 02 Trnava
země: Slovensko (Trnavský kraj)
web: www.sadtrnava.sk
Podnik ČSAD Trnava byl dopravním závodem 814 krajského národního podniku Československá státní automobilová doprava Bratislava podřízeného Krajskému národnímu výboru. Národní podnik ČSAD Bratislava byl v roce 1989 transformován na státní podnik a současně došlo k osamostatnění provozovny Hlohovec (nově dopravní závod 817). V roce 1993 byla po privatizaci nákladní dopravy vyčleněna autobusová doprava do nově vzniklého státního podniku Slovenská autobusová doprava Bratislava.

V roce 1996 došlo k osamostatnění dosavadních dopravních závodů do státních podniků SAD Trnava a SAD Hlohovec a v roce 2000 byly tyto podniky spolu s podniky SAD Senica (bez jeho provozovny Myjava) a SAD Piešťany sloučeny pod SAD Trnava, která byla v roce 2002 transformována na akciovou společnost.

Vozový park

Stav evidence tohoto dopravce
není zdaleka kompletní (vedlejší produkt jiných evidencí)
U tohoto dopravce evidujeme celkem 146 vozů, z toho 122 v majetku a 24 zapůjčených
Stav evidence tohoto dopravce
není zdaleka kompletní (vedlejší produkt jiných evidencí)
Poslední úprava: 5. 12. 2018.
Uvítáme jakékoliv upřesnění a doplnění. Můžete se nám ozvat na email nebo do diskusního fora.

Rychlé vyhledávání

Poslední fotky vozů dopravce
náhled fotky 203097 náhled fotky 202873 náhled fotky 201768 náhled fotky 201767