zastávka Svitavy, aut. nádr.
Svitavy, ulice Malé náměstí