zastávka Újezd u Brna, městský úřad
Újezd u Brna, ulice Komenského