MAN NGL 323 Lion´s City GL #391 (SPZ/RZ C-NV 391) Chemnitzer Verkehrs AG linka E51
místo: konečná Altchemnitz
Chemnitz-Altchemnitz, ulice Schneebergerstrasse