Karosa C954.1360 SPZ/RZ 1C5 6491 COMETT PLUS
zastávka Autobusoé nádraží
Tábor, ulice Husovo náměstí