Karosa C935.1034 Récréo SPZ/RZ 4E3 3120 Pavel Prchal, Boršov linka 680806
Svitavy, ulice Pivovarská